Üyelik Sözleşmesi


  1. Giriş

İşbu minikhayallerdukkani.com Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) Minik Hayaller Dükkanı  (“Minik Hayaller Dükkanı”) ile üye (“Üye”) arasında, Üye’nin www.minikhayallerdukkani.cominternet sitesine (“Platform”) üye olmasına ve Platform üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanmasına ilişkin hüküm ve koşulları düzenlemektedir.

Minik Hayaller Dükkanı ve Üye, birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

Üyelik hesabının oluşturulması için Üye tarafından üyelik hesabı bilgilerinin doğru ve güncel olarak girilmesi ardından “Hesabımı Oluştur” sekmesine tıklanması yeterlidir. Üyelik hesabınızın oluşturulması ile birlikte işbu Sözleşme, Taraflar arasında akdedilmiş olur.

  1. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

Üyeler’in üye olabilmek için üyelik hesabı bilgilerini ve sipariş/satın alımlarına ilişkin adres bilgilerini doğru ve güncel şekilde girmesi gerekmektedir. Aksi takdirde meydana gelecek tüm zararlardan münhasıran Üye sorumludur. Üye, yanlış veya yanıltıcı üyelik hesap bilgileri sağlamayacak ve gerçek olmayan kullanıcılar adına üyelik oluşturmayacaktır.

Üye, oluşturduğu üyelik hesabı şifresini gizli tutacağını, üyelik hesabı adresini ve şifresini üçüncü kişilerle paylaşmayacağını ve paylaştığı takdirde doğabilecek zararlardan münhasıran sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. Platform üyeliğinin bizzat üyeye ait olduğunu hatırlatır, üyelik bilgilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmamanız gerektiğini ve bu verilerin güvenliğinden sizlerin sorumlu olduğunuzu hatırlatırız.

Minik Hayaller Dükkanı, işbu Sözleşme’nin ihlali başta olmak üzere çeşitli nedenler ile üyelikleri sona erdirebilir. Bu gibi hallerde Üye Minik Hayaller Dükkanı’ndan herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

Üye’nin Platform üzerinden bir ürün satın alması halinde, söz konusu işlem Minik Hayaller Dükkanı ile akdedilecek mesafeli satış sözleşmesine ve sair sözleşmelere tabi olacaktır. Üye’nin satışa ilişkin sağladığı teslimat adresi ve buna ilişkin bilgilerin doğru olmaması halinde gönderime ilişkin maliyet ve efor dahil olmak üzere meydana gelecek tüm zararlardan münhasıran Üye sorumludur.

Üye’nin işbu Sözleşme’yi akdetmiş olması, Minik Hayaller Dükkanı Platform Kullanım Koşulları’nın uygulanmasını etkilemeyecektir.

Minik Hayaller Dükkanı, Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerine uymaması halinde, dilediği zaman Üye’den işbu koşullara uyulmamasından kaynaklanan zararları talep edebilir, üyeliği askıya alabilir.

Üye dilediği her zaman Minik Hayaller Dükkanı’na yapacağı bildirim ile, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin üyeliğini sona erdirebilir.

Üye’nin kişisel bilgilerinin güvenliği Minik Hayaller Dükkanı için çok önemlidir. Bu nedenle Üye’nin sipariş formunu doldurmaya başladığı andan ödeme sürecinin sonuna kadar yapılan tüm işlemler 3. kişilerin erişimine karşı SSL sertifikası ile korunmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz Minik Hayaller Dükkanı tarafından saklanmamakta olup üçüncü taraf kart bilgileri saklayıcı taraflarca güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Sair mecralarda Minik Hayaller Dükkanı logosunun bulunması bu güvenlik kurallarının ilgili mecrada geçerli olduğu anlamına gelmez. Bu tip durumlarda info@minikhayallerdukkani.com adresinden iletişime geçiniz. 

  1. Diğer Hükümler

İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin, mahkeme veya idari bir makam kararı veya mevzuat hükümlerindeki değişiklik nedeniyle geçersiz olması halinde, bu durum, Sözleşmenin geçerliliğini veya Sözleşmenin diğer hükümlerinin uygunluğunu herhangi bir şekilde etkilemeyecektir.

Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır.

Kullanım Koşulları’nın uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.