Aydınlatma Metni


            KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA ve RIZA METNİ

 

1) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Minik Hayaller Dükkanı (“İşletme”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

İşletme ürün ve hizmetlerin faydalanılması ve İşletme’miz tarafından işletilmekte olan www.minikhayallerdukkani.com.tr internet sitesine (“Platform”) üye olunması ve Platform’un kullanılması sırasında elde edilen kişisel verileriniz, size ürün ve hizmetlerimizin sunulması, sizin Platform’dan faydalanabilmeniz, alışveriş yapmanız durumunda faturalandırma, Üyelik Sözleşmesi’nin akdedilmesi ve üyelik oluşturulması, üyeliğin işletilmesi, Platform’un yönetimi, ürün ve hizmetlerin sağlanması ve ürün teslim süreçlerinin yürütülmesi, iyileştirilmesi ve ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ile iş süreçlerinin yürütülmesi, İşletme’mizin iş geliştirme ve raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve İşletme’miz ve İşleme’mizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde İşletme tarafından işlenebilecektir.

3) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; İşletme tarafından Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda tarafımıza hizmet ve ürünleri sağlayan tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. Maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Platform’a üyelik, Platform’un kullanılması sırasında Platform üzerinden, telefon ve elektronik posta ile elektronik ortamda ve fiziki ortamda kargo/posta,toplanmakta veKanun’un 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak aşağıdaki hukuki sebepler ile işlenmektedir.

 • Üyelik Sözleşmesi’nin akdedilmesi ve üyelik oluşturulması, üyeliğin işletilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin sunulması, ürün teslim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Alışveriş yapmanız durumunda faturalandırma,
 • Platform’dan faydalandırılması,
 • Platform’un yönetimi,
 • Ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi,
 • Ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ile iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • İşletme’mizin iş geliştirme ve raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • İşletme iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İşletme’mizin ve İşletme’mizin iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,

İşletme’mizin hukuki yükümlülüğüne ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,

5) Minik Hayaller Dükkanı  kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?

Minik Hayaller Dükkanı  faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, anketler, İnternet siteleri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir. 

Kişisel verileriniz, www.minikhayallerdukkani.com adlı web sitesinin ziyaret edilmesi, Minik Hayaller Dükkanı  tarafından düzenlenen etkinliklere katılmanız, telefon ve sosyal medya mecraları aracılığıyla tarafımızla iletişime geçmeniz halinde açık rızanız ve mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenebilmektedir.


www.minikhayallerdukkani.com web sitesi, çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

İnternet sitemizin çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanılmaktadır. Bu kullanım, parolanızı kaydeden ve internet sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan ve daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

Çerezler; web sitesine nereden bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızı belirlemek ve izlemek, size daha uygun içerik ve reklamları sunmak üzere reklam/tanıtım amacıyla da kullanılır. Bu şekilde, web sitesini/mobil uygulamasını kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar. Çerezler ayrıca; arama motorlarını, web sitesini, mobil uygulamasını ve/veya web sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak için kullanılabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek amacıyla; web sitesine/mobil uygulamaya ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır.

Web- sitemiz ve mobil uygulamamız da oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya www.allaboutcookies.orgveya www.youronlinechoices.euadresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir, hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini/mobil uygulamayı kullanmaya devam edebilir fakat web sitesinin/mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişiminiz sınırlı olabilir.

6) Açık Rıza Doğrultusunda İşlenebilecek Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları

İşletmemiz minikhayallerdukkani.com internet sitesi üzerinden yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz. İşletmemizden alışveriş yapabilmek için üyelik şartı bulunmamaktadır. Dolayısıyla platformumuzda üyelik bir hizmet koşulu olarak sunulmamaktadır. Üye olmadan alışveriş yapma seçeneğinden farklı olarak üyelik seçeneği; alışkanlıkları, alışveriş geçmişi, incelemeleri takip edilip değerlendirilerek kendisine özgü kişiselleştirilmiş bir hizmet almak isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır. Kişiye özgü bu avantajların sunulması için ise bazı kişisel verilerinizin aşağıda detaylandırıldığı şekilde belirtilen amaçlarla işlenmesi, anlaşmalı profesyonel iş ortaklarımızla paylaşılması ve teknoloji alanındaki tedarikçilerimiz tarafından sağlanan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilmesi gerekebilmektedir. Siz müşterilerimizin memnuniyetinin sağlanması için işlenmesi gereken kişisel verilerinizden bazıları; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan ve rızaya tabi olmayan veri işleme şartlarının kapsamında olmaması nedeniyle, ancak siz müşterilerimizin konu özelinde beyan edeceği açık rızaya bağlıdır. Rıza vermek istemiyorsanız, “Üye Olmadan Devam Et” seçeneği ile sitemize üye olmadan alışveriş yapabilirsiniz.

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için İşletme’miz tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve İşletme’mize ait internet sitesi ile mobil web sitesi işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere İşletme’mizin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, İşletme’mizin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

Yukarıda yer alan tüm kişisel verilerinizin belirtilen işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere işlenmesine hiçbir baskı altında kalmadan ve açık biçimde muvafakat ettiğinizi, internet sitesinde hesap açarak veya siteden satın alma yaptığınızda otomatik olarak kabul etmiş olacaksınız.

7) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

8) Minik Hayaller Dükkanı  kişisel verilerinizle ilgili Sorularınız Hakkında


Veri sahibi olarak KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi, bize sitemizde bulunan KVKK Başvuru Formu kullanarak bize bildirebilirsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Minik Hayaller Dükkanı’na iletmeniz durumunda Minik Hayaller Dükkanı  talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde, Minik Hayaller Dükkanı tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.